Hlavné menu


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /www/g/u/u33209/public_html/_sub/dejinyliptova/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

Štatistika

TOPlist

Nové objavy pečatí obcí v Liptove

V prílohe na konci článku si môžete stiahnuť kompletný článok Nové objavy pečatí obcí v Liptove vo formáte PDF.

Takmer všetky známe obecné a mestské erby sa väčšinou zachovali len na pečatiach a odtlačkoch pečiatok ako prejavoch administratívnej činnosti príslušnej obce. Pečať je najcitlivejším prejavom právneho postavenia mesta alebo obce. Je zároveň skoro jediným prameňom pre poznanie ich historického symbolu. V takto zachovanej symbolike liptovských obcí prevládajú cirkevné motívy, ale aj symboly vyjadrujúce zamestnanie obyvateľstva ako napríklad baníctvo, pltníctvo, lesníctvo či poľnohospodárstvo. Symboly niektorých obcí sú dodnes neznáme a čakajú na svoje objavenie. Pri mnohých z nich sa administratívna činnosť sa začala rozvíjať v období, keď sa symbol obce už nepovažoval za bezprostrednú súčasť pečatidla, a preto používali len nápisové pečatidlo s názvom obce, prípadne s iniciálami názvu. Viaceré liptovské obce v minulosti používali na overovanie svojich písomností pečatidlo susednej obce, prípadne ich overovali súkromným pečatidlom richtára alebo zemianskeho majiteľa.

Väčšinu symbolov obcí Liptova popísal vo svojej práci Slovenské mestské a obecné erby Prof. Jozef Novák. Novoobjavené pečate obcí publikoval neskôr PhDr. Emil Kufčák v štúdii Erby liptovských obcí, ktorá vychádzala na pokračovanie v zborníkoch Liptov (č. 1, 3 a 4). V Liptovskom múzeu v Ružomberku sa nachádza zbierka prekreslených pečatí liptovských obcí a zbierka pečatidiel, ktoré sú tiež významným zdrojom pre túto problematiku. V Štátnom archíve v Bytči, pobočke Liptovský Mikuláš sa nachádza Zbierka pečatí a odtlačkov, ktorú začal zhromažďovať PhDr. Emil Kufčák v čase, keď pôsobil ako riaditeľ Štátneho okresného archívu v Liptovskom Mikuláši. Pri práci s písomnosťami okresných súdov som od roku 1997 zbierku začal dopĺňať a v roku 2000 som známe aj neznáme pečate obcí a miest v Liptove publikoval v práci Erby miest a obcí Liptova.

PhDr. Peter Vítek
riaditeľ ŠA Bytča, pobočka Liptovský Mikuláš

Prílohy:
SúborPopisVeľkosť súboru
Stiahnuť tento súbor (ErbyObciObjavy.pdf)stiahnuťErby obcí, objavy892 Kb
Stiahnuť tento súbor (Erby_obci_a_miest_letak.pdf)stiahnuťErby obcí a miest (leták)321 Kb