Hlavné menu


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /www/g/u/u33209/public_html/_sub/dejinyliptova/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

Štatistika

TOPlist

Stručne z Dejín Liptova - Samospráva
Kategória - Liptov články
Obsah článku
Stručne z Dejín Liptova
Stručne z Dejín Liptova - časť 2
Stručne z Dejín Liptova - časť 3
Samospráva
Členovia samosprávy
Celý článok

Samospráva

Funkcia richtára na území dnešného Slovenska je známa už od 13. storočia z listín Bela IV. z rokov 1257 a 1265. Podľa týchto dokumentov boli richtári volení dospelými mužmi dediny. Do ich právomoci patrilo najmä súdiť miestnych obyvateľov za drobné priestupky, za ktoré vyrubovali peňažné pokuty. Ich obnos putoval do obecnej pokladnice. Hlavnou povinnosťou richtárov bolo zabezpečiť, aby poddaní riadne odvádzali dane a vykonávali roboty. Odmenou za toto im bolo oslobodenie od poddanských povinností počas vykonávania úradu. V štátnom zákonodarstve bola inštitúcia richtára zakotvená v 9.bode tereziánskeho urbáru z roku 1767 a neskôr v zákonnom článku IX/1836. V tomto období stráca richtár súdnu právomoc a je začlenený do systému štátnej správy. Zásadné zmeny v organizácii správy obcí priniesol až zákonný článok XVIII. z roku 1871, podľa ktorého dochádza k takému prebudovaniu štátnej správy, v ktorom na právnom podklade preniká do popredia inštitúcia notára. V období prvej Československej republiky sa používal pre označenie richtárskej funkcie názov starosta a až v roku 1938 boli na čelo obecnej samosprávy menovaní takzvaní vládni komisári. Tento stav trval až do roku 1945, keď vznikali národné výbory, na čele s predsedom.